www.mazepa.fora.pl

Nauka, kultura i rozrywka

Forum www.mazepa.fora.pl Strona Główna -> Biologia -> Jakie czynniki warunkują istnienie życia?
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Jakie czynniki warunkują istnienie życia?
PostWysłany: Pon 11:01, 08 Sty 2007
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7026
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Jakie czynniki warunkują istnienie życia? - Część 1


"Życie jest formą istnienia białka" powiedziano już dawno. Lecz jest to w gruncie rzeczy termin, którego zdefiniowanie nastręcza wiele trudności. Jeden z uznawanych obecnie poglądów dotyczących powstania żywej materii głosi, że powstała ona w wyniku ewoluowania materii nieożywionej.

Ziemia - trzecia planeta w Układzie Słonecznym - to dotychczas jedyne znane nam miejsce we Wszechświecie, gdzie istnieje życie.
Organizm żywy to układ wzajemnie powiązanych ze sobą struktur - narządów, zbudowanych z tkanek, na które składają się pojedyncze komórki - zdolny do wymiany z otoczeniem materii, energii i informacji. Najniższym stopniem na poziomie organizmu jest komórka, gdyż w niej właśnie przebiegają wszystkie charakterystyczne przemiany metaboliczne, warunkujące życie. Jest ona żywym układem otwartym, podobnie jak tkanka czy organizm, który rozmnaża się, przekazując informacje genetyczną potomkom, odżywia się i oddycha, aby zapewnić sobie energię niezbędna do przebiegu wszystkich procesów życiowych, wydala substancje toksyczne i niepotrzebne, jest wrażliwy na zmiany środowiska i ewoluuje. Ewolucja świata organicznego to nieodwracalny, historyczny, przebiegający w różnym tempie proces powstawania, zmieniania i różnicowania się organizmów. Proces ten zależy od zmian zachodzących w środowisku i jego następstwem są adaptacje do owych zmian. Adaptacjom tym towarzyszy wymieranie osobników słabszych, mniej przystosowanych do nowych warunków, a przeżycie silniejszych.

W świetle osiągnięć dzisiejszej nauki nie do przyjęcia jest teoria witalistyczna, stworzona w XIX stuleciu i głosząca, że życie trwało zawsze i zostało stworzone przez bezosobową siłę sprawczą. Teorie zajmujące się powstaniem życia to teorie biogenetyczne. Hipotezy te (w tej dziedzinie nie ma jeszcze ustalonych praw, a wszystkie należy traktować probabilistycznie) wyjaśniają także w pewien sposób, dlaczego życie narodziło się właśnie na Ziemi, a nie na żadnym z innych znanych nam ciał niebieskich.

Jedną z takich teorii stworzył rosyjski uczony Oparin. Według niego pierwsze koacerwaty - można powiedzieć "prakomórki" - powstały w praoceanie i miały zdolność wchłaniania, dzieliły się, ale nie miały informacji genetycznej. Układ, który ma DNA powstał później. Inną hipotezę sformułował Fox. Głosił on, że pierwsze formy życia to mikrosfery, czyli węglowodanowo-białkowe polimery, odgrodzone od środowiska błoną elementarną. Inny uczony, Miller, twierdził, że początek życia stanowiła ogromna cząsteczka nukleotydu, która miała zdolność kodowania białka. Tu doszukiwał się przyczyn zmienności organizmów, głównie mutacji, jakie miały zachodzić w procesie biosyntezy białka. Eigen stworzył hipotezę hipercykli - jest to teoria krótkich, samoodtwarzających się cząsteczek kwasów nukleinowych (złożonych z ok. 100 nukleotydów), które później łączyły się w większe formacje.

Istotny jest także czas, w którym miałyby zachodzić te procesy. Wiek Ziemi oblicza się na 5 miliardów lat, a życie powstało ok. 3,5 miliarda lat temu. Początkowo Ziemia była pokryta półpłynną lawą, która z czasem zaczęła zastygać, tworząc skorupę ziemską. Atmosfera nie była w ogóle podobna do dzisiejszej. W jej skład wchodziły takie gazy, jak amoniak, metan, para wodna, dwutlenek węgla, azot, tlenki siarki. Te proste związki nieorganiczne łączyły się w monomery związków organicznych, które w praoceanie stworzyły np. koacerwaty. Teorię te w swoim doświadczeniu potwierdził Miller. Wymieszał on proste gazy, przepuścił przez nie prąd i okazało się, że pod wpływem iskry elektrycznej zarówno aminokwasy, jak i podstawowe elementy DNA to znaczy zasady purynowe i pirymidynowe. Tak więc można zaryzykować stwierdzenie, że historia życia jest historią wielu szczęśliwych przypadków.
Jak przypuszcza się współcześnie pierwsze organizmy były heterotrofami, później pojawiły się autotrofy (niedobór pokarmu), najpierw chemosyntetyzujące, a następnie fotosyntetyzujące.

Z czasem powierzchnię Ziemi zaludniły miliony przeróżnych gatunków, od najprostszych prokariotycznych do bardziej skomplikowanych eukariotycznych. Wzajemne powiązanie organizmów miedzy sobą warunkuje istnienie życia, jego ciągłość, nieustanną zmienność.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 11:02, 08 Sty 2007
Gość

 

Very Happy Very Happy Very Happy
PostWysłany: Pon 11:05, 08 Sty 2007
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7026
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Jakie czynniki warunkują istnienie życia? - Część 2


Organizmy żywe to część Ziemi zwane biosferą. Składają się na nią: część litosfery, część hydrosfery i fragmenty dolnych warstw atmosfery. Atmosfera pełni szczególną rolę w ochronie organizmów żywych na Ziemi. W jej skład wchodzi ozonosfera (wytworzona przez sinice), składająca się głównie z alotropowej odmiany tlenu (nietrwałej!) O3 i chroniąca nas przed promieniowaniem ultrafioletowym. Ziemia posiada także pole magnetyczne, które chroni przed promieniowaniem kosmicznym przenikającym na biegunach. Utrata części ozonosfery (wytworzenie się "dziury ozonowej", m.in. na skutek stosowania freonu) może spowodować zachwianie równowagi w biosferze. Szkodliwe promieniowanie UV są odpowiedzialne m.in. za wzrost zachorowań na raka skóry w populacjach ludzkich.

W skład biosfery wchodzą ekosystemy. Ekosystem to biocenoza i biotop. Biocenoza to wszystkie organizmy żywe, natomiast biotop to wszystkie czynniki abiotyczne, takie jak m.in.: opady, gleba, nasłonecznienie, zawartość soli mineralnych. Równowaga w ekosystemach zachodzi dzięki przepływowi energii, krążeniu materii i przekazywaniu informacji. Organizmy żyjące w biocenozach to producenci, konsumenci i destruenci.
Do producentów zaliczamy rośliny, produkujące materię organiczną z prostych związków nieorganicznych z użyciem energii słonecznej w procesie fotosyntezy, oraz niewielką grupę bakterii, tzw. chemosyntetyzujących, które do produkcji materii organicznej z materii nieorganicznej wykorzystują energię pochodzącą z utleniania związków nieorganicznych, takich jak np. amoniak czy siarkowodór.
Konsument to organizm, który własną materię organiczną produkuje w procesie "przerabiania" materii organicznej pobranej od producentów i innych konsumentów. Są to heterotrofy.

Destruenci to saprobionty, do których należą grzyby i bakterie. Rozkładają one martwe części innych organizmów do prostych związków nieorganicznych, pobieranych przez rośliny w procesie odżywiania.
Inaczej wygląda przepływ energii. Na każdym poziomie troficznym są ogromne straty. Organizm odżywia się, a pobrany i przetworzony pokarm staje się materiałem budulcowym i energetycznym. Wysokoenergetyczne związki są spalane w każdej komórce przy użyciu tlenu pobranego w procesie oddychania. Wytworzona w tym procesie energia jest magazynowana w postaci ATP (adenozynotrójfosforanu) i użytkowana na wykonanie pracy: osmotycznej, chemicznej, mechanicznej. Straty to energia cieplna potrzebna do termoregulacji.
Ilość materii wytworzonej przez producentów to produkcja pierwotna, natomiast materia wytworzona przez konsumentów to produkcja wtórna. Producenci i konsumenci tworzą w ekosystemach łańcuchy pokarmowe. Łańcuch pokarmowy to system wzajemnych powiązań pokarmowych
np. plankton roślinny -> drobne skorupiaki -> ukleja -> szczupak.
W podanym przykładzie szczupak jest konsumentem III rzędu, lecz może też być konsumentem IV rzędu. Łańcuchy pokarmowe mogą też tworzyć rozgałęzione sieci. Wówczas to organizm może żywić się roślinami i zwierzętami np. człowiek może być konsumentem I, II i III rzędu.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 11:07, 08 Sty 2007
krzysztof1996
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 03 Gru 2005
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Ciekawe rzeczy.....


Very Happy Very Happy


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 11:10, 08 Sty 2007
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7026
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Jakie czynniki warunkują istnienie życia? - Część 3Ekosystemy możemy podzielić na heterotroficzne, np. jaskinia, gdzie materia musi być dostarczana z zewnątrz, oraz autotroficzne, np. las, łąka, pole. Niekiedy przepływ materii opisywany jest jako krążenie pierwiastków w przyrodzie. Wyróżniamy cykle gazowe, np. azotu, i sedymentacyjne, np. fosforu.
W skład ekosystemu, a dokładnie biocenozy, wchodzą populacje. Populacja jest to zespół osobników tego samego gatunku, zamieszkujących to samo terytorium i mogących się wzajemnie krzyżować. Każdą populacje charakteryzują takie cechy, jak: rozmieszczenie, śmiertelność, rozrodczość, zagęszczenie, struktura wiekowa. Podstawową "jednostką" populacji jest gatunek. Osobniki jednego gatunku mogą się wzajemnie krzyżować, dając płodne potomstwo, mają to samo pochodzenie i tę sama budowę.

Najważniejszym jednak zjawiskiem warunkującym istnienie życia na Ziemi jest odżywianie fotosyntetyczne. Fotosynteza to autotroficzny sposób odżywiania się u roślin posiadających chlorofil i u nielicznych bakterii posiadających bakteriochlorofil. Substratami tego procesu są: CO2, H2O i energia świetlna. Fotosynteza składa się z dwóch faz: jasnej, czyli fotolizy wody zachodzącej w granach chloroplastów, i ciemnej, czyli cyklu Calvina, który ma miejsce w stromie chloroplastu. Produktami fazy jasnej są ATP i NADPH2 - tzw. siła asymilacyjna wykorzystywana w fazie ciemnej. Światło pada na liść, z układu PS1 (pochłaniającego światło o długości fali 700 nm) zostaje wybity elektron, który zostaje przeniesiony przez system przenośników elektronowych na NADP. W PSI powstaje tzw. "dziura". Równocześnie następuje pobudzenie układu PS2 przez światło o długości fali 680 nm, w wyniku czego z systemu tego zostaje wybity elektron. Przez system przenośników elektronowych zostaje on przeniesiony do PS1 celem zamknięcia "dziury". Przenoszeniu elektronów towarzyszy zmiana poziomu energetycznego, która umożliwia zakumulowanie energii zgodnie z równaniem:

ADP + Pi = ATP

Proces ten to fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna w czasie, której produktem ubocznym jest tlen. Dawcą elektronów przekazywanych wzbudzonemu chlorofilowi w systemie PS2 jest woda, która ulega fotolizie zgodnie z reakcją:

2H2O -------------> 4H+ + O2 + 4e

Powstałe elektrony w tej reakcji zajmują miejsce w "dziurze" w układzie PSII, a jony H+ zostają przeniesione na akceptor NADP i powstaje NADPH2. Uwalniany tlen jest oddawany do atmosfery, a ATP i NADPH2 stanowią tzw. siłę asymilacyjną. Siła asymilacyjna zostaje wykorzystana w fazie ciemnej do redukcji CO2.
Faza ciemna, albo cykl Calvina, składa się z 3 etapów: redukcji, karboksylacji i regeneracji.Powstała glukoza jest wykorzystywana później do produkcji wszystkich związków organicznych (funkcja budulcowa) lub do spalania w procesie oddychania. Glukoza może być również magazynowana w organizmach roślinnych w postaci skrobi, u sinic w postaci skrobi sinicowej.
Fotosynteza to podstawowy czynnik warunkujący istnienie życia na Ziemi. Fotosynteza to proces anaboliczny, proces syntezy wymagający nakładu energii. Źródłem tej energii jest energia słoneczna, która zostaje zamieniona w energię wiązań chemicznych, dostępną dla wszystkich organizmów żywych. Procesem katabolicznym jest oddychanie. W procesie oddychania zostaje zużyta glukoza i tlen powstały w czasie fotosyntezy, a uwolniona zostaje energia zmagazynowana w postaci wysokoenergetycznych wiązań. Oddychanie składa się z glikolizy (cytoplazma), cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego (mitochondria). Glikoliza (zysk brutto 4 cząst. ATP, netto 2 cząst. ATP) jest fazą wspólną dla oddychania tlenowego i beztlenowego, zachodzi na terenie cytoplazmy i jest niejako odwróceniem przemian zachodzących w fazie ciemnej procesu fotosyntezy. Produktem glikolizy jest kwas pirogronowy, który może podlegać trzem kierunkom przemian:

1. do acetylo-CoA - oddychanie tlenowe,

2. do mleczanu przy udziale energii z ATP,

3. do alkoholu etylowego z odłączeniem CO2 przy udziale energii z ATP.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 11:11, 08 Sty 2007
makówka
Gość

 

Jeszcze.............


Smile
PostWysłany: Pon 11:15, 08 Sty 2007
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7026
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Jakie czynniki warunkują istnienie życia? - Część 4


W cyklu Krebsa, w zamkniętym cyklu 9 przemian zostaje całkowicie utleniony łańcuch CHOH. Łańcuch oddechowy to szereg reakcji kaskadowych (elektrony przenoszone są przez szereg przenośników, np. FMN, NAD, cytochromy, oksydazy), w wyniku których utworzona zostaje cząsteczka wody metabolicznej i uwolniona zostaje energia.
Trzecim czynnikiem warunkującym istnienie życia jest usuwanie przez organizm zbędnych i szkodliwych metabolitów. Należą do nich głównie azotowe produkty przemiany materii. Nadmiar aminokwasów podlega w wątrobie dezaminacji, w wyniku czego powstają ketokwasy i amoniak. Zdolność usuwania tego ostatniego mają zwierzęta amonioteliczne, które rozcieńczają ten toksyczny związku. U zwierząt urykotelicznych (np. u ptaków), zmuszonych prowadzić oszczędną gospodarkę wodną, amoniak tworzy z dwutlenkiem węgla karbamylofosforan, który przekształcany jest w kwas moczowy i w tej postaci wydalany jest do środowiska.
U zwierząt ureotelicznych (np. u ssaków) karbamylofosforan wchodzi w cykl ornitynowy (cykl przemian takich aminokwasów, jak: ornityna, cytrulina, arginina) i w postaci mocznika jest wydalany z organizmu (mocznik wraz z krwią dostaje się do nerek, gdzie staje się składnikiem moczu).

Metabolity usuwane przez heterotrofy są wykorzystywane przez destruentów. Do tych ostatnich należą bakterie, które w procesie denitryfikacji przekształcają organiczne metabolity zwierzęce do amoniaku. Ten ostatni wykorzystywany jest w procesie nitryfikacji przez bakterie nitryfikacyjne. Powstałe w wyniku tego procesu azotyny i azotany dostają się do gleby i wraz z wodą w postaci jonowej pobierane są przez rośliny.

Cechą wszystkich żywych organizmów jest wrażliwość, czyli umiejętność odbierania bodźców i reagowanie na nie w sposób prowadzący do lepszego przystosowania się do znoszenia trudnych warunków środowiska. Wrażliwość uwarunkowana jest u roślin czynnikami hormonalnymi, u zwierząt czynnikami nerwowymi i hormonalnymi.
Organizmy odbierają informacje i muszą na nią zareagować. Reakcje odbywają się w różny sposób. Może to być produkcja odpowiednich enzymów u bakterii, gdy w środowisku pojawi się inny rodzaj pożywienia, np. operon laktozowy czy tryptofanowy. Komórka odbierze bodźce na zasadzie pompy sodowo-potasowej. Organizm zwierzęcy zareaguje na drodze hormonalnej - za pośrednictwem hormonów o charakterze białkowym bądź sterydowym.

Ale najistotniejszym czynnikiem, który pozwala na zachowanie ciągłości życia jest proces rozmnażania. Najpierwotniejszy sposób rozmnażania to rozmnażanie bezpłciowe na drodze podziału bezpośredniego - amitozy czy pośredniego mitozy. W czasie tego sposobu rozmnażania materiał genetyczny nie ulega zmianie, a organizm potomny ma identyczny materiał genetyczny z osobnikiem macierzystym - nie ma więc zmienności. Zmieniające się warunki środowiska naturalnego spowodowały, że organizmy rozmnażające się bezpłciowo nie ewoluowały, bo ich materiał genetyczny nie ulegał zmianie.
Proces rozmnażania stopniowo zmieniał się. Pojawiło się zjawisko metagenezy czyli przemiany pokoleń. Metageneza to następowanie po sobie pokoleń rozmnażających się płciowo i bezpłciowo. Pokolenie rozmnażające się płciowo to gametofit, bezpłciowo - sporofit. W toku ewolucji roślin nastąpiły zauważalne zmiany dotyczące dominacji diploidalnego sporofitu (w jego przypadku geny niekorzystne mogą się nie ujawnić) i redukcji haploidalnego gametofitu (w tym pokoleniu geny niekorzystne bądź letalne zawsze się ujawniają).

Gamety u zwierząt i spory u roślin powstają na drodze mejozy. W trakcie tego procesu w czasie profazy I może zachodzić proces crossing-over czyli wymiana fragmentów chromatyd między chromosomami homologicznych. Następstwem rozmnażania płciowego jest zmienność rekombinacyjna. Zmienność jest czynnikiem ewolucji. Zmienności dzielimy na dziedziczne i niedziedziczne. Te ostatnie to inaczej zmienności modyfikacyjne lub środowiskowe, np. zmiana koloru sierści u królika himalajskiego pod wpływem temperatury, barwy tłuszczu u mola czy zróżnicowanie liści u strzałki wodnej. Zmienności te nie stanowią o ewolucji.

Zmienności dziedziczne to rekombinacje i mutacje. Rekombinacje mogą zachodzić na trzech poziomach:

- w anafazie, gdy chromosomy homologiczne rozchodzą się do biegunów komórki,

- w profazie mejozy, gdy zachodzi crossing-over i

- w losowym łączeniu się gamet w procesie zapłodnienia.


Mutacje to nagłe, przypadkowe zmiany, jakie mogą zajść w materiale genetycznym, dokładnie w kwasie DNA, będącym nośnikiem informacji genetycznej. Mutacje garnituru chromosomowego to aneuploidalność (monosomie i trysomie), euploidalność (3n,4n....) i allopploidalność (n1+n2). Przykładem aneuploidalności jest zespół Klinefeltera (47XXY) czy zespół Turnera (45X0). Przyczyny takiej zmienności to zjawisko non-dysjunkcji (nieprawidłowe rozejście się chromosomów w mejozie). Euploidalność, inaczej poliploidalność, to zwielokrotnienie garnituru chromosomowego. Zjawisko to wykorzystywane jest np. w ogrodnictwie w celu zwiększenia wydajności roślin, a wywołuje się je sztucznie, stosując preparat zwany kolchicyną. Naturalne poliploidy to makronukleus u orzęsków i bielmo u roślin okrytonasiennych.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 11:16, 08 Sty 2007
Gość

 

Ale zawiłe. Mało z tego rozumiem.

Sad
PostWysłany: Nie 17:06, 10 Cze 2007
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7026
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Jakie czynniki warunkują istnienie życia? - Część 5


Przykładem alloploidalności są: tigrolew (mieszaniec tygrysa i lwa) oraz muł (mieszaniec konia i osła). Zwierzęta te, których garnitur chromosomowy powstał z połączenia haploidalnych genomów osobników odrębnych gatunków, są niepłodne. Obok mutacji dotyczących liczby chromosomów, znane są mutacje dotyczące struktury chromosomów. Jak wcześniej wspomniałam, występują też mutacje genowe dotyczące struktury genu, czyli odcinka DNA, warunkującego powstanie określonego łańcucha polipeptydowego. Są to takie mutacje, jak transwersja, tranzycja, insercja czy delecja. Mutacje tego typu prowadzą do takich schorzeń, jak fenyloketonuria, alkaptonuria, anemia sierpowata czy galaktozemia. Nie każda mutacja musi w organizmie się ujawnić. Dzięki własnym systemom naprawczym, jakie posiadają żywe organizmy, niektóre zmiany mogą się nie ujawniać. Mutacje korzystne w wyniku działania doboru naturalnego utrwalają się w populacjach.

Ze zmiennością wiąże się zjawisko dryfu genetycznego, doboru naturalnego i izolacji. Dryf genetyczny to zmiana w częstości występowania alleli w populacji. Prowadzi on do specjacji, czyli tworzenia nowych gatunków. Obok dryfu genetycznego do tworzenia nowych gatunków prowadzą wyżej wymienione czynniki, tzn. izolacja, np. pregamiczna i postgamiczna, i dobór naturalny - kierunkowy, różnicujący czy stabilizujący.

Ziemia jako planeta podlega prawom rządzącym we wszechświecie. Dlatego m.in. krąży wokół swojej osi (24 godziny), obiega Słońce (365 dni) i wytwarza pole grawitacyjne. Te cykliczne zmiany mają duży wpływ na zachowanie roślin i zwierząt. Człowiek, jako jeden z elementów biosfery, w wyniku swojej działalności dokonuje też zmian otaczającego go środowiska. Często są to zmiany niekorzystne, np. nadmierne używanie freonu, co prowadzi do powstania "dziury ozonowej". Na Ziemi życie trwa ciągle. Warunkiem zachowania tej ciągłości jest zachowanie równowagi miedzy Ziemią a wszechświatem.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 22:10, 01 Maj 2017
Gość

 

Takich miejsc jak ziemia może być we wszechświecie wiele.
Jakie czynniki warunkują istnienie życia?
Forum www.mazepa.fora.pl Strona Główna -> Biologia
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin