www.mazepa.fora.pl

Nauka, kultura i rozrywka

Forum www.mazepa.fora.pl Strona Główna -> Krajobrazy -> Trójmiejski Park Krajobrazowy
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Trójmiejski Park Krajobrazowy
PostWysłany: Pon 13:06, 08 Maj 2006
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Trójmiejski Park Krajobrazowy


Trójmiejski Park Krajobrazowy
Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk
tel. / fax : (0 58 ) 552 34 68
[link widoczny dla zalogowanych]

Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK) został utworzony w1979 roku na powierzchni około 20 tysięcy ha. Ostatnia zmiana aktu dotyczącego powołania TPK, w tym korekta jego granic, nastąpiła w 1998 r. Według ustawy o ochronie przyrody, park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

TPK obejmuje tereny leśne ze śródleśnymi enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice na obszarze północno-wschodniej części wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej. Na całość parku składają się dwa rozległe kompleksy leśne, rozdzielone przez zurbanizowane i urbanizujące się tereny Wielkiego Kacka, Małego Kacka i Gdyni-Dąbrowy. Kompleks północny obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa, zaś dwukrotnie mniejszy kompleks południowy - fragmenty terenów Gdyni, Sopotu i Gdańska. Do najcenniejszych walorów przyrodniczych parku należy unikatowa polodowcowa rzeźba terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem północnopolskim, a zwłaszcza z jego ostatnią fazą, pomorską, od której zaczęło się ostateczne wycofywanie lądolodu z naszych ziem.W zachodniej, wysoczyznowej części TPK przeważają połacie falistej moreny dennej, z lokalnymi wzniesieniami czołowomorenowymi i innymi polodowcowymi formami rzeźby terenu o różnej genezie, np. równinami sandrowymi, rynnami jeziornymi i nieckami wytopiskowymi. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska oraz kilkanaście małych jezior, np. Wyspowo, Borowo, Pałsznik, Wygoda, Bieszkowickie, Zawiat, Okuniewko, Długie - niektóre o cechach skąpożywnych jezior pierwotnych powstałych tuż po ustąpieniu zlodowacenia. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla też obecność licznych głazów narzutowych.

W części wschodniej i północno-wschodniej parku przeważa krajobraz strefy rozcięć erozyjnych krawędzi wysoczyzny, którego cechą charakterystyczną jest gęsta sieć różnej wielkości dolin, często wielokrotnie rozgałęzionych. Większe doliny mają wyraźnie płaskie dno, deniwelacje terenu sięgają miejscami ponad 80 m, a nachylenie zboczy przekracza często 40 stopni. Ten typ rzeźby terenu, wytworzony w warunkach istnienia wiecznej zmarzliny przez wody spływające z ustępującego lądolodu oraz pochodzące z wytapiania brył martwego lodu, a także przez wody opadowe, należy do wyjątkowych w skali Niżu Europejskiego. Dnem wielu dolin płyną potoki, których większość ma swoje źródła na terenie parku, np. Cedron, Cisówka, Marszewska Struga, Swelinia, Świemirowski Potok, Rynarzewski Potok, Prochowy Potok, Zajączkowski Potok. Tylko największe cieki rozpoczynają swój bieg na wysoczyźnie poza granicami TPK: Gościcina, Zagórska Struga, Kaczy Potok, Potok Oliwski i Strzyża.Specyficzne środowiska chłodnych północnych zboczy, głębokich dolin z potokami o charakterze podgórskim, obszarów źródliskowych, miejsc do dziś w sposób naturalny aktywnych erozyjnie, torfowisk, czystych śródleśnych jezior, głazów narzutowych umożliwiły zachowanie się interesującej flory i fauny. W wielu takich ostojach przetrwały populacje reliktowe gatunków bardziej pospolitych w minionych okresach klimatycznych, będące pozostałościami ich dawnych zasięgów, np. reprezentujące relikty glacjalne, także ciekawe elementy geograficzne, np. podgórsko-górskie.

W parku istnieje 7 rezerwatów przyrody: "Źródliska w Dolinie Ewy", "Zajęcze Wzgórze", "Kacze Łęgi", "Cisowa", "Lewice", "Gałęźna Góra" i "Pełcznica" oraz 144 pomniki przyrody: 88 drzew i grup drzew, 2 drzewa na głazach, 52 głazy i grupy głazów oraz 2 obiekty powierzchniowe. W roku 1999 w części otuliny TPK położonej między jego dwoma kompleksami powołano zespół 7 niewielkich użytków ekologicznych, zaś w roku 2001 na południowym krańcu TPK i jego otuliny powołany został na powierzchni 381 ha zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Strzyży". W styczniu 2003 roku uznano za użytek ekologiczny wielką kolonię lęgową mewy śmieszki w otulinie parku, w rejonie wsi Bojano.

W otulinie parku mamy 34 pomniki przyrody: 32 drzewa i grupy drzew oraz 2 głazy. Kilka pomników przyrody w TPK ustanowiono dla zabezpieczenia stanowisk rzadkich gatunków grzybów i porostów.Czynione są starania o powołanie nowych rezerwatów, mających zapewnić ochronę innych szczególnie wartościowych pod względem geomorfologii, hydrologii, krajobrazu, szaty roślinnej i fauny obszarów w TPK. Są to następujące, wstępnie nazwane, obiekty: "Dolina Zagórskiej Strugi", "Dolina Pieleszewska", "Nadrzeczne", "Bieszkowickie Moczary", "Łęg nad Swelinią", "Dolina Radości", "Wąwóz Huzarów" i "Lasy w Dolinie Strzyży". Planowane jest też utworzenie ponad 25 użytków ekologicznych, 2 stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej i co najmniej 2 powierzchniowych pomników przyrody. Pełniejsze poznanie całego bogactwa przyrody TPK powinno pozwolić na stworzenie w przyszłości spójnego ekologicznie systemu rezerwatów i innych obiektów chronionych, optymalnego z punktu widzenia potrzeb w zakresie ochrony walorów przyrodniczych parku.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 18:07, 08 Maj 2006
DJ Mazepa
Główny Admin
Główny Admin

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 4968
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

He he... fajne fotki.
Opis też jest fajny.

Ogółem: Cool temat! Laughing


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 11:30, 26 Cze 2006
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Trójmiejski Park Krajobrazowy

TURYSTYKATrójmiejski Park Krajobrazowy wyróżnia unikatowa polodowcowa rzeźba terenu i bogactwo szaty roślinnej .Gęsta sieć dolin strefy krawędziowej w połączeniu z rozległymi kompleksami lasów bukowych i mieszanych (ciągnących się od Gdańska po Wejherowo) utworzyły niepowtarzalny krajobraz w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta – stanowiąc ważne zaplecze dla turystyki i rekreacji jego mieszkańców.

Wędrując po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym warto korzystać ze znakowanych szlaków turystyki pieszej oraz innych szlaków turystyki kwalifikowanej jak: trasy rowerowe, narciarstwa biegowego, jazdy konnej oraz ścieżki dydaktyczne.

Przez Park przebiega sześć znakowanych szlaków turystyki pieszej, którymi dalej z Parku można wędrować do innych atrakcyjnych miejsc Pojezierza Kaszubskiego są to szlaki :

Wejherowski (czerwony) Wejherowo-Sopot Kamienny Potok

Zagórskiej Strugi (czarny) Wejherowo-Gdynia (Wzgórze Św. Maksymiliana)

Kartuski (niebieski) Sopot Kamienny Potok – Kartuzy

Skarszewski (zielony) Sopot Kamienny Potok – Skarszewy

Trójmiejski (żółty) Gdańsk-Gdynia

Wzgórz Szymbarskich (czarny) Sopot-Gołubie Kaszubskie-Kamienica Królewskana szlakuna rowerowej ścieżce


Dla turystów pragnących spędzić czas bardziej aktywnie polecamy ścieżki rowerowe. Na terenie Parku wyznaczono ich osiem.

Najdłuższa z nich długości ok. 43 km (Wejherowo-Kalwaria Wejherowska-rez. Lewice-Sopieszyno-rez.Pełcznica-Reszki-rez. Cisowa-Gdynia Główna) biegnie przez najciekawsze pod względem przyrodniczym i kulturowym obszary Parku. Niektóre jej odcinki są trudne orientacyjnie i należy na każdą wycieczkę zabrać ze sobą mapę z wyznaczoną ścieżką i jej opisem. Trasa może nawet zaawansowanym rowerzystom przyspożyć sporo trudności w terenie. Ze względu na długość ścieżki zaplanowano możliwość wcześniejszych zjazdów do Wejherowa, Redy, Rumi, tak by bez pośpiechu można było pokonać trasę w ciągu dwóch lub trzech kolejnych wypraw rowerowych.

Dla tych którzy pragną zapoznać się z walorami przyrodniczymi Parku wyznakowano dwie ścieżki przyrodnicze : w Dolinie Samborowo (opracowana i wyznakowana przez ZTPK) oraz ścieżkę przyrodniczo-leśną w Marszewie (przygotowana przez Nadleśnictwo Gdańsk). Ścieżki można zwiedzać samodzielnie i z przewodnikiem, warto jednak w czasie wycieczki skorzystać z folderów-przewodników po obu ścieżkach, dostępnych w Zarządzie TPK.

Więcej informacji o znakowanych szlakach turystyki pieszej i innych szlakach turystyki kwalifikowanej znajdziecie Państwo na mapach :

TPK – kompleks południowy (część I)
TPK – kompleks północny (część II)


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 11:18, 18 Wrz 2006
krzysztof1996
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 03 Gru 2005
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: MężczyznaPost został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 10:52, 15 Lip 2007
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: MężczyznaPost został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 18:48, 02 Gru 2007
wrzeszczanin
Gość

 

Nasz park jest superVery Happy
PostWysłany: Pon 14:35, 25 Lut 2008
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

To miejsce moich bardzo częstych spacerów.


Very Happy


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 12:24, 06 Mar 2009
Gość

 

Płuca miasta Gdańska

Tongue
PostWysłany: Wto 19:58, 19 Lip 2016
Gość

 

Przepiękne urocze miejsca do spacerów, jazdy na rowerze.
Trójmiejski Park Krajobrazowy
Forum www.mazepa.fora.pl Strona Główna -> Krajobrazy
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin